Zarezerwuj pokój

Kelman Inn Global

REGULAMIN

Regulamin hotelowy Kelman Inn Global

Rozpoczęcie pobytu w hotelu równoznaczne jest z zaakceptowaniem przepisów tego regulaminu przez Gościa. Dyrekcja Kelman Inn Global wysoko cenić będzie przestrzeganie regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu naszych Gości.

• Pokój hotelowy wynajmowany jest na doby.

• Płatność za pobyt pobierana jest z góry i nie podlega zwrotowi w przypadku skrócenia pobytu.

• Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00, a kończy o godzinie 11:00 następnego dnia.

• Zatrzymanie pokoju po godzinie 11:00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę.

• Kelman Inn Global uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych dostępności.

• W przypadku zatrzymania pokoju przez Gościa i poinformowanie recepcji o chęci przedłużenia pobytu w hotelu, przy jednoczesnej sytuacji braku miejsc, Kelman Inn Global ma prawo odmówić przedłużenia pobytu i poprosić o opuszczenie pokoju w celu przygotowania go dla innych Gości wcześniej rezerwujących pokój.

• Możliwy jest pobyt z psem/kotem, po wcześniejszym poinformowaniu obsługi hotelu. Za pobyt ze zwierzęciem obowiązuje dodatkowa opłata, o wysokości której informuje obsługa recepcji. Zwierzę nie może zostać w pokoju bez nadzoru opiekuna.

• Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.

• Obiekt ma obowiązek zapewnić:
1. pełny i nieskrępowany wypoczynek Gościa w formule bed and breakfast,
2. bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu,
3. profesjonalną i uprzejmą obsługę,
4. sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w przypadku Jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi na to zgodę,
5. w miarę posiadanych możliwości inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące usterki nie będą mogły być usunięte.

• Na życzenie Gościa obiekt świadczy nieodpłatne usługi:
1. udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
2. budzenie o wyznaczonej godzinie,
3. zamawianie telefoniczne taksówek oraz posiłków.

• Gość ma obowiązek niezwłocznego poinformowania recepcji o wystąpieniu szkody.

• Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie. Szkoda oznacza zarówno zniszczenie/uszkodzenie elementów wyposażenia pokoju jak i ich utratę.

• Goście zobowiązani są przechowywać klucz do pokoju z należytą starannością. W przypadku jego utraty, Goście zostaną obciążeni kosztami w wysokości 100 zł.

• Goście zobowiązani są do zmiany obuwia roboczego przed wejściem do obiektu.

• Osoby niezameldowane w Kelman Inn Global mogą przebywać w pokoju hotelowych od godziny 8:00 do godziny 21:00 po wcześniejszym ustaleniu z obsługą recepcji.

• Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę.

W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 6:00.

• Kelman Inn Global nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy zaparkowane na niestrzeżonym parkingu.

• Na terenie obiektu spożywanie alkoholu dozwolone jest wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych, nie w pokojach.

• W przypadku, gdy Gość w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi obowiązujących w miejscach publicznych, hotel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wypowiedzenia Gościowi pobytu i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres.

• Na terenie obiektu, w tym w pokojach hotelowych, zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. Nr 81, poz. 529) – obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych poza miejscami do tego wyznaczonymi. Złamanie zakazu palenia w pokoju hotelowym równoznaczne jest z wyrażeniem zgody przez Gościa na pokrycie kosztów Straży Pożarnej oraz dearomatyzacji pokoju w wysokości 650zł.

• Posiłki zamawiane lub przygotowywane należy spożywać w miejscu do tego przeznaczonym, przy aneksie kuchennym, nie w pokojach.